grupa-ii
grupa-iv

Przedszkole Nr 72

Przedszkole Nr 72
00-145 Warszawa
Al. Solidarności 72B

tel. 22 621 14 81

Rozkład dnia

7:00 – 8:20
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, spontaniczne integrujące grupę.
Indywidualna praca z dziećmi-wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy, ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Poranna gimnastyka w formie zabawy.
8:20 – 9:00
Przygotowanie do posiłku - ŚNIADANIE

Nabywanie umiejętności w zakresie czynności higienicznych, samoobsługowych, kulturalnego zachowania się przy stole. Wyrabianie nawyków i zachowań związanych z przestrzeganiem indywidualnych diet dzieci.
9:00 – 9:15
Przygotowanie do zajęć. Czynności porządkowe i organizacyjne.
9:15 – 9:50  (dzieci młodsze)
9:15 -10:15  (dzieci starsze)
Programowe zajęcia dydaktyczne, wspierające rozwój dziecka, prowadzone przez nauczycielkę z całą grupą (wykorzystanie różnorodnych form aktywności).
 9:50 – 11:20 (dzieci młodsze)
10:15 -11:20  (dzieci starsze)
Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego. Przestrzeganie zasad odpowiedniego do pogody ubierania się. Pobyt na świeżym powietrzu. Organizowanie zabaw ruchowych, sportowych z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Obserwacje przyrodnicze, prowadzenie prac porządkowych i na rabatach kwiatowych.

Spacery, wycieczki rekreacyjno-poznawcze organizowane poza terenem przedszkola (działania dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci).
11:20 – 11:50
Przygotowanie do posiłku - OBIAD I DANIE (zupa)

Utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, samoobsługowych i zasad kulturalnego zachowania. Rozwijanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków- przestrzeganie indywidualnych diet.
11:50 – 12:20
Swobodne i inspirowane przez nauczycielkę zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
12:20 – 12:50
Przygotowanie do posiłku - OBIAD II DANIE
Utrwalanie nawyków i zachowań związanych z przestrzeganiem diety.
Czynności higieniczno-porządkowe po zakończeniu obiadu.
12:50- 13:10
Przygotowanie do odpoczynku.

Wdrażanie zasad higieny (mycie zębów, korzystanie z toalety). Doskonalenie czynności samodzielnego rozbierania i ubierania się.
13:10- 14:20  (dzieci młodsze)
Odpoczynek-drzemka
Słuchanie bajek, baśni czytanych, opowiadanych przez nauczyciela lub słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13:10- 14:20  (dzieci starsze)
Zabawy i zajęcia relaksacyjne, wyciszające-muzykoterapia, bajki, opowieści relaksacyjne.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Różnorodne zabawy wspierające rozwój dziecka, inspirowane przez nauczycielkę (z całą grupą,
w zespołach lub indywidualnie).
14:20- 15:00
Przygotowanie do posiłku - PODWIECZOREK
Rozumienie i przestrzeganie zasad higienicznego i zdrowego odżywiania się.
Wdrażanie form grzecznościowych.
15:00- 17:30
Swobodne zabawy indywidualne i w małych grupach, wybranymi zabawkami według zainteresowań dzieci. Aktywność twórcza. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach, wspierające aktywność dzieci w różnych jego sferach rozwoju, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci. Zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Odbieranie dzieci z przedszkola. Rozmowy z rodzicami.

 

< Kadra

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.