grupa-ii
grupa-iv

Przedszkole Nr 72

Przedszkole Nr 72
00-145 Warszawa
Al. Solidarności 72B

tel. 22 621 14 81

Zapisy

Informacja dla rodziców składających kartę zapisu dziecka do Przedszkola nr 72 w Warszawie

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dz.U. UE.L.2016.119.1 (dalej:RODO) - informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 72.

W przedszkolu został powołany Inspektor Ochrony Danych (szczegółowe informacje w zakładce RODO)

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

 

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w okresie

od 2 marca 2021 r. (od godz. 13:00)

do 18 marca 2021 r. (do godz. 20:00).

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji (podpisane profilem zaufanym)

lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wersje papierowe tych dokumentów.

 

Dostarczenie do przedszkola dokumentów w wersji papierowej: w godz. 8:00 – 16:00.

Skany wniosków i innych dokumentów NIE PRZESYŁAMY do przedszkola droga e-mailową.

Z uwagi na trwającą pandemię w placówce obowiązują zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

Ewentualne konsultacje udzielane są telefonicznie lub mailowo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl Harmonogram i kryteria rekrutacji znajdziecie Państwo pod linkami poniżej:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22714_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

 

 

 

 

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - plik do pobrania

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.