grupa-ii
grupa-iv

Przedszkole Nr 72

Przedszkole Nr 72
00-145 Warszawa
Al. Solidarności 72B

tel. 22 621 14 81

Dyżur wakacyjny

 PRZEDSZKOLE NR 72 w roku szkolnym 2020/2021

Opiekę wakacyjną będzie prowadziło w okresie od 01.07.2021r. do 11.08.2021r.

Poniżej znajduje się druk  do wypełnienia dotyczący opieki

w czasie wakacji

Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na dyżur wakacyjny zostanie podany do wiadomości po otrzymaniu wytycznych z Urzędu.

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola w okresie wakacyjnym została ustalona na czas

od 12.08.2021r. do 31.08.2021r.

 

List zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/praca-przedszkoli-w-okresie-wakacyjnym/22743_list-zastepcy

 

 

 Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych

przez m.st. Warszawę w 2021 r.

Harmonogram zapisów: 

 

 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

   

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.


 

 

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.


 


 

Rejestracja wniosków w  systemie


 


 

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

.

  Rejestracja wniosków w systemie

 

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
 

Informacja  o zakwalifikowaniu się dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail.

  Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane - wniesienie opłaty za żywienie.
 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

 

  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.