grupa-ii

Przedszkole Nr 72

Przedszkole Nr 72
00-145 Warszawa
Al. Solidarności 72B

tel. 22 621 14 81

Zapisy

Informacja dla rodziców składających kartę zapisu dziecka do przedszkola nr 72 w Warszawie

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole nr 72 w Warszawie przy Al. Solidarności 72B.

Dane Pani/Pana są przetwarzane w celu: pobytu dziecka w przedszkolui prowadzenia w tym zakresie dokumentacji dziecka. Ma Pani/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w  tym przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225).


Rekrutacja 2018/2019

Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja do przedszkoli samorządowych będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu. Szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18008_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.